ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΣΤΕ - Λόγοι στούς Μακαρισμούς τοῦ Κυρίου

Συγγραφέας: Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Ἀδελφότης Λυδία

Τό θέμα τοῦ παρόντος βιβλίου δέν εἶναι ἀπλό καί ἐπουσιώδες. Ἀντίθετα. Εἶναι τό μεγαλύτερο ζήτημα τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ἡ ἐπί γῆς εὐτυχία! Ἡ ἐν πὐρανοῖς μακαριότητα! Ποιός δέν τήν ἀναζητᾶ; Ποιός δέν ποθεῖ νά τήν κερδίσει κάνοντάς την ἀνναφαίρετο κτῆμα του;

Ὁ Κύριός μας, πού ἐρχόμενος στήν γῆ μᾶς παρέδωσε τήν θεϊκή διδασκαλία Του, δέν μποροῦσε νά μήν ἀναφερθεῖ καί στό ζήτημα αὐτό. Καί ὅπως γιά κάθε τι ἄλλο μας παρουσίασε μέ ἀκρίβεια πῶς πρέπει νά σκεπτόμαστε, νά τοποθετούμαστε καί νά ἐνεργοῦμε, τό ἴδιο ἔκανε καί γιά τό θέμα αὐτό. Μᾶς μίλησε ἁπλά καί πρακτικά γιά τήν εὐτυχία καί τήν ἀποκτήσή της. Καί ἡ διδασκαλία Του αὐτή συνοψίζεται στούς περίφημους Μακαρισμούς Του.

Αὐτούς τούς Μακαρισμούς ἀναλύει στό παρόν βιβλίο ὁ π. Θεόφιλος.

Διαστάσεις: 21 x 14 εκ.

Σελίδες: 106

5,00 €

Σχετικά βιβλία: