Λησμονημένα ποιήματα

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως: Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία

Τό βιβλίο αὐτό περιέχει ποιήματα παλαιῶν λησμονημένων ποιητῶν, πού διακρίνονται γιά τό ἦθος, τό ὕφος καί τήν πίστη σέ ἀξίες πού ἀναφέρονται στό Θεό, στήν Πατρίδα, στήν Ἑλληνική φυλή καί στίς αἰώνιες ἀλήθειες, σύμφωνα μέ τίς παραδόσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐνστερνισμένα, πού ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια κρατάει στά σπλάγχνα της ἡ Ἑλληνική ψυχή, χωρίς ποτέ νά τά ἀποχωρίζεται. Γι᾿ αὐτά ἀγωνίζεται. Γι᾿ αὐτά πίπτει ὄρθια στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Ποιήματα πού μυρίζουν ἀρώματα ἀπό τόν Θεό, άπό Ἑλλάδα, ἀπό Πατρίδα, ἀπό ἱστορία, ἀπό πολιτισμό, πού καλλιεργοῦν τήν σκέψη, ἀνεβάζουν τό φρόνημα καί ἀτσαλώνουν τήν θέληση.

Αὐτό τό βιβλίο καλεῖται νά ἀναπληρώσει κενά, νά πλάσει χαρακτῆρες, νά δώσει πνοή καί ζωντάνια σέ κάθε ἀπογοητευμένο ἄνθρωπο πού ἀπόκαμε ἀπό τήν ζωή καί ὡς κουρασμένος στρατοκόπος καλεῖται νά μᾶς φωνάξει δυνατά: «κουράγιο, ἀδέλφια, ὁ ἀγῶνας συνεχίζεται. Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, μετανοεῖτε, ἀγωνισθεῖτε καί θά νικήσετε».

Διαστάσεις: 21 x 13 εκ.

Σελίδες: 93

3,00 €

Σχετικά βιβλία: