Κυριακοδρόμιο Αποστολικών Περικοπών - Τόμος Α'

Συγγραφέας: ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Εκδότης: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ

Σελίδες: 478

Περιγραφή:

Ἀνάπτυξη 27 ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων πού διαβάζονται ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα μέχρι τήν ΙΘ΄ Κυριακή.

20,00 €