Κρίση: έξοδος από το αδιέξοδο

Συγγραφέας: Συλλογικό

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Σελίδες: 108

Διαστάσεις: 12x19

Περιγραφή

Καθώς, τήν ὥρα πού χαράσσονται οἱ γραμμές αὐ­τές, ἡ πατρίδα μας διέρχεται τήν πιό κρίσιμη ἐνδεχομένως ἱστορική της καμπή τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου, ὅσα ἐμπεριέχονται στό παρόν βιβλίο ἀποκτοῦν γιά τό λόγο αὐτό μείζονα σημασία γιά τήν ἐθνική μας ὑπόσταση.
Ἡ κρίση πού περνᾶ σήμερα ἡ χώρα μας ­ἐμφανίζεται μέν ὡς οἰκονομική, σαφῶς ὅμως ἔχει πολύ βαθύτερες ρίζες. Ρίζες πού ἅπτονται τοῦ ἴδιου τοῦ πυρήνα τῆς ζωῆς μας ὡς γένους καί φυλῆς. Πρόκειται γιά βαθιά κρίση, πνευματική, ἠθική, ἀξιῶν καί ταυτότητος, πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Ἔθνους μας. Δυστυχῶς ὅσοι ἐργάζονται δεκαετίες τώρα γιά τόν πνευματικό ἐξανδραποδισμό καί τήν ὑπαγωγή μας στό φρικτό καθεστώς τῆς παγκόσμιας δικτατορίας πού ἀκούει στό ὄνομα «Νέα Τάξη Πραγμάτων», κατάφεραν νά μᾶς ὁδηγήσουν στό σημεῖο αὐτό τῆς ἐξαθλίωσης, προκειμένου νά πετύχουν τήν ὑποταγή μας στά πανοῦργα σχέδιά τους.
Ἀλλά καί ἡ δική μας εὐθύνη γιά τό κατάντημα αὐτό δέν εἶναι καθόλου μικρή. Χρόνια τώρα ἀποδυθήκαμε σέ μιά ἐνορχηστρωμένη προσπάθεια - ἡγεσία καί λαός - ἀπεμπολήσεως ὅλων ἐκείνων τῶν δομικῶν συστατικῶν τῆς ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος καί φυσιογνωμίας μας.
Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό ἄρθρα πού δημοσιεύθηκαν στό περιοδικό «Ὁ Σωτήρ» ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2010 μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2011) μέ θέμα τήν κρίση πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί τή δυνατότητα ἐξόδου μας ἀπό αὐτήν. Ἡ προσέγγιση τοῦ θέματος γίνεται ἀπό καθαρά πνευματική σκοπιά, χωρίς καμία ἀπολύτως πολιτική ἤ ἄλλη σκοπιμότητα.
Ἐλπίζουμε καί εὐχόμαστε τό βιβλίο αὐτό νά συντελέσει στήν πνευματική ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ μας μέ τή μακραίωνη παράδοση ὀρθοδόξου πίστεως καί ἑλληνικῆς τιμῆς, ὥστε νά διατηρήσουμε ὅ,τι ἀκριβότερο διαθέτουμε: Τήν ἑλληνορθόδοξη φυσιογνωμία μας.

4,00 €