Κάτι λιγότερο από άγγελος

Μελετώντας τούς ψαλμούς διαπιστώνει κανείς τό φορτίο τῆς εὐθύνης νά εἶναι πλασμένος ὡς κάτι λιγότερο ἀπό ἄγγελος. Καθιστώντας τους ὅμως ὑλικό τῆς προσευχῆς του, ἀνακαλύπτει πώς αὐτή ἡ ἰδιότητά του γίνεται τελικά προνόμιο καί πώς ἔχει τή δυνατότητα νά γίνει δύναμη ἔμπνευσης καί ἀπογείωσης, ὅταν ἀναρωτιέται «ποιός θά μοῦ δώσει φτερά νά φύγω καί νά ἡσυχάσω;» (Ψαλμ. 54: 7). Καί ποῦ ἀλλοῦ ἄν ὄχι πρός Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος «μᾶς σώζει ἀπό ὀλιγοψυχία καί ἀπό καταιγίδα» (Ψαλμ. 54: 9);

12,00 €