Καινή Διαθήκη

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότης Λυδία

Το Ευαγγέλιο, είναι το μοναδικό Βιβλίο που έγραψε με το αίμα Του ο Κύριός μας επάνω στον Γολγοθά. Το έγραψε με το αίμα Του και το υπέγραψε με την θυσία Του επάνω στον Σταυρό για την σωτηρία του κόσμου.
Είναι ο γραπτός λόγος του Θεού. Αποτελείται από τα 4 Ευαγγέλια: Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου, τις Πράξεις των Αποστόλων, τις 14 επιστολές του Απ. Παύλου, τις 7 καθολικές επιστολές, με επισφράγισμα το μοναδικό προφητικό βιβλίο, την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου.
Το Ιερό Ευαγγέλιο ή Καινή Διαθήκη είναι Θεόπνευστο Βιβλίου, αφού το Πνεύμα το Άγιο καθοδηγούσε την γραφίδα των ιερών Ευαγγελιστών και των Αποστόλων. Στις σελίδες του εκφράζεται το θέλημα του Θεού, περιέχεται ο Νόμος του Θεού, η ζωή της πρώτης χριστιανικής κοινότητος, η ζωή της Εκκλησίας. Η Καινή Διαθήκη περιλαμβάνει την καινούργια συμφωνία συμφιλιώσεως του ανθρώπου με τον Θεό.
Η παρούσα έκδοση της Καινής Διαθήκης παραθέτει το πρωτότυπο κείμενο και την παράλληλη μετάφραση στην δημοτική, η οποία έγινε από τους ελλογιμωτάτους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών, κυρίους Ιωάννη Γαλάνη, Ιωάννη Καραβιδόπουλο, Πέτρο Βασιλειάδη και Γεώργιο Γαλίτη. 

13,50 € 16,00 €

Σχετικά βιβλία: