Ηγέτες και ηγεσία - Μια ορθόδοξη προσέγγιση

Συγγραφέας: π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου

Περιγραφή

Απευθύνεται στους επιφορτισμένους με την ευθύνη ανατροφής και καθοδηγήσεως ανθρώπων: γονείς, δασκάλους, θρησκευτικούς-πολιτικούς-στρατιωτικούς ηγέτες, προϊσταμένους κλπ. Αναλύει την υγιή ΗΓΕΣΙΑ, δηλαδή την τέχνη τού να εμπνέεις και να καθοδηγείς τους ανθρώπους με το προσωπικό σου παράδειγμα και συμπεριφορά.
Εφαρμόζοντας τις Γενικές Αρχές και τις Ειδικές Ιδιότητες του ΗΓΕΤΗ, και επιχειρώντας την κάθαρση των παθών σου, θα δέχεσαι τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα ασκείς σωστή εξουσία, που συστήνει ο ΜΕΓΑΣ και ΤΕΛΕΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

12,00 €