Ιεροπραξίες της Εκκλησίας μας

Συγγραφέας: π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου

Περιγραφή

Αναφέρεται στις ευχές "επί τη γεννήσει παιδίου", στην Αρτοκλασία, στον Μικρό και Μεγάλο Αγιασμό, στα κόλλυβα των Αγίων, στα Μνημόσυνα και στην Ιερουργία του Ευχελαίου, έχοντας ληφθεί υπόψη και οι γνώμες αρμοδιοτέρων και επαϊόντων.
Διευκρινίζονται επίσης διάφορα άλλα λατρευτικά-ποιμαντικά θέματα: Προσευχές τραπέζης, λήψη αντιδώρου, "Εξομολόγηση" χωρίς εξομολόγηση, πίττα του Αγ. Φανουρίου, Τάματα, "Μαγικές"...λύσεις, μάγια και κατάρες, για τα οποία υπάρχουν και κυκλοφορούν ποικίλες αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις

7,00 €