Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης

Συγγραφέας: Παπαγιάννης Κωνσταντίνος π.

ΕκδόσειςΤο Περιβόλι της Παναγίας 

Σελίδες: 752

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο βιβλίο αυτό δίνεται μια συστηματική έκθεση των γεγονότων που εξιστορούνται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την ενανθρώπηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ενώ συγχρόνως επισημαίνονται τα δογματικά και ηθικά διδάγματα που μας προσφέρουν τα γεγονότα αυτά και εξηγείται το πώς ο Θεός δια μέσου αυτών προετοίμαζε τον κόσμο για την υποδοχή του Σωτήρος και την αποδοχή της σωτηρίας.

Για τον σκοπό αυτόν ο Θεός διάλεξε τον ισραηλιτικό λαό, για να προετοιμάσει αυτόν πρώτα και δι΄ αυτού όλη την ανθρωπότητα. Είναι φυσικό λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη να κάνει λόγο κυρίως για τον ισραηλιτικό λαό και του λαού αυτού την ιστορία να εκθέτει. Η ιστορία όμως του ισραηλιτικού λαού είναι συγχρόνως και ιστορία του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία μας. Εξ άλλου πολλά πρόσωπα και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης είναι προτυπώσεις και προεικονίσεις του Ιησού Χριστού και του έργου του. Ο Ισαάκ με τη θυσία του, ο Ιωσήφ με τα παθήματά του, ο Ιωνάς με την περιπέτειά του προεικόνιζαν τα πάθη, την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου. Αλλά και πολλά γεγονότα της ζωής του ισραηλιτικού λαού, όπως η διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης, ο αμνός του πάσχα, ο χάλκινος όφις κ.α. ήταν προτυπώσεις της λυτρωτικής θυσίας του Κυρίου.

Γνωρίζοντας λοιπόν την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης κατανοούμε καλύτερα τα γεγονότα της Καινής, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την προαναγγελία και την προετοιμασία της σωτηρίας, ενώ στην Καινή έχουμε την πραγματοποίησή της.

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

18,00 €