Η αίρεση είναι μία

Συγγραφέας: Βασίλειος Μπακογιάννης (Αρχιμανδρίτης)

Εκδόσεις: Θαβώρ

Σελίδες: 88

Διαστάσεις: 14x21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χριστιανός εἶναι αὐτός πού πιστεύει στό Χριστό, ὡς Υἱό Θεοῦ καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Αὐτή εἶναι πίστη ὅλων τῶν Χριστιανῶν, καί αὐτή ἑνώνει ὅλους τούς Χριστιανούς.

Ὑπάρχει καί κάτι πού τούς χωρίζει: Διαφορετική τοποθέτηση σέ θέματα τῆς πίστεως, γι'αὐτό καί ἔχουμε Ὀρθόδο-ξους (Χριστιανούς), Μονοφυσῖτες, Κα-θολικούς καί Προτεστάντες.

Ὅμως, μία εἶναι ἡ ὀρθή τοποθέτηση. Ὅσοι δέν τήν ἔχουν, ἀπέχουν ἀπό τήν ἀληθινή πίστη. Θά τό δοῦμε στό βιβλίο αὐτό. Μακάρι νά γίνει ὁδηγός πρός τήν Ἀλήθεια

Το βιβλίο αυτό είναι ενα βοήθημα για το πώς πρέπει να βλέπουμε τις αιρέσεις και τους αιρετικούς με βάση την ορθόδοξη διδασκαλία.

6,90 €