Ηγάπησα Κύριε, ευπρέπειαν οίκου σου...

"Το ανά χείρας πόνημα του σεμνού, φιλοτίμου και φιλοπόνου κληρικού, πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ισαάκ Τσαπόγλου, εκλεκτού Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, είναι πολύτιμος συγγραφή αναγκαία διά κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό.

Και ομολογούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο, διότι είναι απαραίτητο ο κάθε πιστός να γνωρίζει σύμβολα της πίστεως που έχουν γλώσσα και φωνή. Και πώς όχι όταν ο σταυρός διακηρύττει το μέγα της πίστεώς μας άκουσμα ότι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, εσαρκώθη, ήρθε επί της γης, εσταυρώθη διά να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος...

...Και άπαντα τα σύμβολα τα αναφερόμενα στα εκκλησιαστικά είδη, όπως τα ονομάζει ο συγγραφέας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του εκκλησιαστικού γεγονότος, το κάθε τί που βρίσκεται χρησιμοποιείται σε Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό, δίνει μαρτυρία δι' ό,τι συνετελέσθη με την Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου...

...Θεωρούμε ότι αξίζει όχι μόνο η ανάγνωση αυτού του βιβλίου, αλλά και η μελέτη η τόσο χρήσιμη για κάθε Χριστιανό...

+Ο Λαγκαδά Σπυρίδων

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Συγγραφέας:  Αρχιμ. π. Ισαάκ Τσαπόγλου

6,00 €

Σχετικά βιβλία: