Ἡ ζωή & ὁ θάνατος

Συγγραφέας: Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Ἀδελφότης Λυδία

Τί εἶναι ὁ θάνατος γιά μᾶς τούς Χριστιανούς;...

Δέν χάνεται ἀδελφοί μου ὁ άνθρωπος μετά τόν θάνατο, δέν χάνεται τό προσφιλές μας πρόσωπο... Στήν χώρα τῆς αἰωνιότητος μεταφέρεται κάθε κεκοιμημένος. Δέν εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῶν προσφιλῶν μας προσώπων ὁ θάνατος, ἀλλά ἡ ἀναχώρηση καί ἡ κοίμηση αὐτών...

Γιατί πεθαίνουν νέοι ἄνθρωποι, ἀθῶα παιδιά;...

Ἐσύ δέν πηγαίνεις στόν κήπο σου; Δέν κόβεις ὡραία λουλούδια, γιά νά τά βάλεις στό ἀνθοδοχείο καί νά στολίσεις τό σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ σου; Αὐτό κάνει καί ὁ Θεός Πατέρας, ὁ καλός Περιβολάρης. Ἀπό τό ἀνθοκήπιό του κόβει λουλούδια, παίρνει ἀγγελούδια, μικρά παιδιά, ἀθῶες ὑπάρξεις. Παίρνει νέους, παίρνει καί ἀσπρομάλληδες γέροντες καί πάσης ἡλικίας ἀνθρώπους. Μέ ὅλα αὐτά ὁ Ἄγγελος θά στολίσει τό σαλόνι τοῦ Θεοῦ...

Τί εἶναι ἡ ζωή;...

Ἔλάτε. Σήμερα μᾶς καλεί ὁ Κύριος νά δώσουμε τήν μάχη μέσα στό σπίτι, μέσα στήν καρδιά μας, μέσα στό χωριό, μέσα στήν πόλη, μέσα στήν Πατρίδα μας, νά ἐπικρατήσει πέρα γιά πέρα, ἀπό τήν μία ἄκρη ἕως τήν ἄλλη ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τό κράτος τοῦ Θεοῦ. Καί τότε θά ζοῦμε ὡς ἄγγελοι ἐπί τῆς γῆς, ἀπολαμβάνοντας τήν ἐπίγειο ζωή, κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ...

Διαστάσεις: 19 x 12 εκ.

Σελίδες: 56

2,00 €

Σχετικά βιβλία: