Η προς Φιλιππησίους επιστολή

Η Προς Φιλιππησίους επιστολή είναι μια από τις ωραιότερες επιστολές που έγραψε ο Απ. Παύλος. Την απευθύνει στους πρώτους χριστιανούς της Εκκλησίας των Φιλίππων, με τους οποίους ο απόστολος των Εθνών διετήρησε πάντοτε στενό πνευματικό δεσμό.

Η επιστολή ανήκει στις λεγόμενες επιστολές της "αιχμαλωσίας", εγράφη δε από τον δέσμιο απόστολο κατά το πρώτο έτος της πρώτης φυλακίσεώς του στην Ρώμη.

Η παρούσα έκδοση δεν αποτελεί επιστημονική εργασία, αλλά πρακτικό βοήθημα για τους Χριστιανούς, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μια πρόσβαση στον λόγο του Θεού και να αντλούν πρακτικά διδάγματα από τον πλούτο του αποστολικού κειμένου.

Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου

Διαστάσεις: 14Χ20

7,00 €

Σχετικά βιβλία: