Η Κυρά της Ρω

Συγγραφέας: Ἀνδρέας Μπούτσικας

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότης Λυδία

     Μέ τό θάρρος καί τό ἡρωϊκό της φρόνημα ἡ Κυρά τῆς Ρῶ, ζωντάνεψε στήν ἐποχή μας τίς θρυλικές καπετάνισσες τοῦ 1821, κι᾿ ἔγινε σύμβολο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεως πρός τό ἰδανικό τῆς Πατρίδος. Καί μέ τήν παρουσία της μᾶς χάρισε τήν ἐλπίδα πώς δέν ἔλειψαν καί δέν θά λείψουν οἱ φύλακες τῶν «Θερμοπυλῶν» «ὅσο ὑπάρχουν Ἕλληνες...». Ἀρκεῖ νά ἀξιοποιηθῆ ὡς πρότυπο ζωῆς ἡ ὁδηγητική ἡρωϊκή μορφή της.

4,00 €