Η Καινή Διαθήκη κατά θέματα

Ἀρχιμ. Κοσμᾶ Παλαιογιάννη

Τό βιβλίο, «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ», εἶναι καρπός ἐργασίας πολλῶν ἐτῶν. Για τήν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου καταβλήθηκε πολύς κόπος καί προσπάθεια.

Τό θεματολόγιο τοῦ βιβλίου ἀσχολεῖται μέ τό περιεχόμενο μόνο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τό νέο καί ξεχωριστό πού ἔχει νά παρουσιάσει στόν ἀναγνώστη, «Ἡ Καινή Διαθήκη, κατά θέματα» εἶναι ἡ παράθεση ὁλόκληρων τῶν χωρίων ἐκείνων πού ἀφοροῦν κάθε συγκεκριμένο θέμα.

Σκοπός αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἶναι να παρουσιαστεῖ ἕνα θεματολόγιο, ὅπου ὁ ἀναγνώστης, χωρίς πολύ κόπο καί ἀπώλεια χρόνου, νά μπορεῖ νά βρίσκει μέ εὐκολία ὅλα τά ἐδάφια τοῦ θέματος ἐκείνου πού τόν ἀπασχολεῖ.

50,00 €

Σχετικά βιβλία: