Γνώμες Αγίων Πατέρων

Εκδόσεις: Χ. Τσολακίδη
Συγγραφέας: Π. Ν. Αλεξανδρίδης 
6,00 €