Γίνεσθε έτοιμοι

Διαστάσεις: 12Χ16

Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Αριθμός σελίδων: 64 

Τὸ βε­βαι­ό­τε­ρο γε­γο­νὸς στὴν πο­ρεία τῆς ζω­ῆς τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι ὁ θά­να­τος, καὶ γι᾽ αὐ­τὸ εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τη ἡ σω­στὴ προ­ε­τοι­μα­σία καὶ ἀν­τι­με­τώ­πι­σή του. Τὸ τεῦ­χος αὐ­τὸ ἀ­πο­τε­λεῖ μιὰ προσ­έγ­γι­ση στὸ μυ­στή­ριο αὐ­τὸ τῆς με­τα­βά­σε­ως ἀ­πὸ τὴν πρόσ­και­ρη στὴν αἰ­ώ­νια ζωή. 

2,90 €
Please select variants first