Γεροντικόν

ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Συγγραφέας: Γερόντισσα Θεοδώρα Χαμπάκη

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα ΛΥΔΙΑ

Κωδικός ISBN: 978-618-5037-57-4

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τῆς ἀειμνήστου Γερόντισσας Θεοδώρας (Χαμπάκη), τό ἀγαπημένο σέ ὅλους βιβλίο της, «ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, σταλαγματιές ἀπό τήν πατερική σοφία» εἶναι καί πάλι διαθέσιμο ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΛΥΔΙΑ».

«Ὁλόθερμη εὐχή μας, πρός ὅλους ἐκείνους πού θά μελετήσουν τό Γεροντικόν, ὁ Κύριος νά ἁπαλύνει τήν καρδία των, νά ζήσουν ἐγγύτερον τοῦ Θεοῦ καί νά ἀξιωθοῦν τῶν πλουσίων εὐλογιῶν πού χαρίζει ὁ δωρεοδότης Θεός στίς ψυχές ἐκείνων πού μελετοῦν πνευματικά βιβλία καί ἀναζητοῦν στίς σελίδες των νά σβήσουν τήν δίψα τῆς ψυχῆς των» (ἀπό τόν πρόλογο τῆς στ΄ ἐκδόσεως).

12,00 €