Ο Γέρων παπα-Καλλίστρατος ο ελεήμων

Βιογραφία ενός ασκητικώτατου μοναχού και αγίου κληρικού της Κύπρου των τελευταίων καιρών (1862-1934)

Μοναχού Βλασίου Βιγλιώτου

3,00 €

Σχετικά βιβλία: