Φιλικές Συζητήσεις

Συγγραφέας: Ευνίκη Αλεξάνδρου

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότης "Λυδία"

Τό βιβλίο αὐτό γράφτηκε μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ὠφέλεια καί οἰκοδομή τῶν παιδιῶν ἐκείνων πού ἐπιθυμοῦν νά λάβουν ἐφόδια γιά νά συνεχίσουν τόν πνευματικό τους ἀγῶνα καί μάλιστα μέ νικηφόρα ἀποτελέσματα. Αὐτό ἀποτελεῖ καί τήν πιό θερμή μας εύχή.  

Διαστάσεις: 12x19εκ.

Σελίδες: 126

2,00 €