Φιδάκι - Με αρετές και πάθη

Περιέχει: 1 ταμπλό παιχνιδιού, 4 πιόνια, 1 ζάρι 

13,50 €