Ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Πῶς μπορεῖ νά ζήσει, νά ἀναπτυχθεῖ, νά καρποφορήσει ἕνα φυτό χωρίς τήν παροχή νεροῦ; Πῶς μπορεῖ κατ᾿ ἐπέκταση νά καρποφορήσει τό οὐράνιο κατά τόν ψαλμωδό δένδρο, ὁ ἄνθρωπος, χωρίς τό ὕδωρ τό ζῶν, τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ;

Αὐτός, λοιπόν, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δίδεται ἀφειδώλευτα ἀπό τόν ἄμβωνα.

Καί... ὁταν δίδεται μέ πόνο γιά τόν πεσμένο ἄνθρωπο, ὅταν δίδεται μέ ἀγωνία γιά τόν ἀποπροσανατολισμένο νέο, ὅταν δίδεται ὡς πυξίδα γιά τόν ναυαγό, ὅταν δίδεται ὡς ὁδοδείκτης γιά τόν ὁδοιπόρο τῆς ζωῆς, ὅταν δίδεται μέ ἀγάπη, χωρίς ἀφορισμούς, τότε ὅσο ποτέ εἶναι ἀναγκαῖος.

Ὅταν διαγγέλλει τό θεῖο θέλημα μέ ἀπλότητα καί ταπείνωση, ὅταν ποθεῖ τήν ἀνόρθωση, ὅταν γίνεται φορέας τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, «ἵνα ζωήν ἔχωσιν καί περισσόν ἔχωσιν» (Ἰω. ι΄ 10) οἱ ἀκροατές του, τότε γίνεται ὅσο ποτέ ἀπαραίτητος, γιατί χωρίς λόγο Θεοῦ φυτοζωοῦμε, φυλλορροοῦμε.

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀληθινός καί σωστικός, προκαλεῖ τήν λαχτάρα τῆς καθαρότητας, δημιουργεῖ τήν ἐπιθυμία τῆς ἀνναρρώσεως, τροφοδοτεῖ τήν διάθεση τῆς ἀγωνιστικότητας, φέρνει τήν δίψα τῆς σωτηρίας.

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν προσφέρεται γιά νά ἀπογοητεύσει. Δέν λέγεται γιά νά συντρίψει, ἀλλά νά συντελέσει στό θαῦμα τῆς σωτηρίας μας.

Αὐτή, λοιπόν, ἡ ἀγωνία ἀπό τόν ἄμβωνα γίνεται τώρα βιβλίο. Αὐτή ἡ προσευχή γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ γίνεται τώρα σελίδες γιά νά τόν ὁδηγήσουν «Ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων».

Καί μένει στόν ἀναγνώστη νά ξεδιψάσει, νά ἀνακουφισθεῖ, νά ἀναγγενηθεῖ, νά σωθεῖ.

Διαστάσεις: 19 x 12 εκ.

Σελίδες: 210

10,00 €

Σχετικά βιβλία: