Εγωισμός

Συγγραφέας: Βασίλειος Μπακογιάννης (Αρχιμανδρίτης)

Εκδόσεις: Θαβώρ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ἡ ζωή μας εἶναι ὡραία, ἀλλά διαφθείρεται ἀπό τά πάθη. Καί τή μεγαλύτερη ζημιά (καταστροφή), τήν κάνει ὁ βασιλιάς τῶν παθῶν· ὁ ἐγωισμός. Στό παρόν βιβλίο θά δοῦμε πῶς δουλεύει αὐτό τό πάθος, ἀλλά καί πῶς θά τό κατανικήσουμε, ὥστε νά μεταμορφώσουμε τή ζωή μας, ζώντας ἀληθινά μέ τόν ταπεινό Ἰησοῦ, γενόμενοι κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του. Ἀμήν.

6,90 €