Δοξαστάριον Σύντομον

Συγγραφέας: Πέτρος Πελοποννήσιος (Λαμπαδάριος) 

Εκδόσεις: Κουλτούρα 

Σελίδες: 466  

Από τα πρώτα τυπωμένα βιβλία βυζαντινής μουσικής. Το πρώτο Δοξαστάριο από αρχής τυπογραφίας σε αναστατική έκδοση. 


30,00 €