Δαυΐδ και Γολιάθ

Η γνωστή ιστορία από την Βίβλο σε παιδική εικονογραφημένη έκδοση

2,50 €