Χρωματίζω και μαθαίνω για το Πάσχα

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότης Λυδία

Χρωματίζω και μαθαίνω για το Πάσχα

Γιατί στολίζουμε τον Επιτάφιο;
Τί συμβολίζουν τα κόκκινα αυγά και γιατί τα τσουγκρίζουμε;
Τι σημαίνει το "Δεύτε λάβετε Φως";
Απαντήσεις σ' αυτά και σε πολλά άλλα, δίνει με εύληπτο και ευχάριστο τρόπο στους μικρούς μας φίλους
το βιβλίο "Χρωματίζω και μαθαίνω για το Πάσχα".
Ζωγραφιές, χρώματα, σκίτσα, παιχνίδια, ακροστιχίδες, ερωτήσεις γνώσεων συνθέτουν όλο το πανηγυρικό εόρτιο μήνυμα της χαράς
της Αναστάσεως του Κυρίου μας.
Για παιδιά από 3-12 ετών

Σελίδες: 32

Διαστάσεις: 21x29

3,00 €