Ασματική Ακολουθία και Παρακλητικός Κανών του αγίου ευσεβεστάτου βασιλέως Ιωάννου του Βατάτζη του Ελεήμονος

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Μπούσιας

Εκδόσεις: Αποστολική Διακονία

Σελίδες: 48

Περιγραφή:

Ασματική ακολουθία, η οποία συντάχθηκε από τον Δρ. Χαρ. Μπούσια για τον άγιο Ιωάννη Γ΄ Δούκα τον Βατάτζη (1193-1254), ο οποίος ως βασιλιάς της αυτοκρατορίας της Νίκαιας άσκησε την εξουσία του προς όφελος τόσο των υπηκόων του, όσο και της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

3,00 €