Ασκητές μέσα στον κόσμο Β'

Συγγραφέας: ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Εκδόσεις: ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»
Σελίδες: 386 

Περιγραφή 

Ο παρών τόμος περιέχει είκοσι τέσσερις βιογραφίες Ασκητών μέσα στον κόσμο. Απ' αυτούς ένας είναι Επίσκοπος, ένας Ιερομόναχος, πέντε έγγαμοι Ιερείς, δύο μοναχοί που έζησαν μέσα στον κόσμο και στο τέλος της ζωής τους αξιώθηκαν να πάρουν το Αγγελικό Σχήμα, και δεκαπέντε λαϊκοί (άνδρες και γυναίκες). Κατετάγησαν χρονολογικά με βάση το έτος κοιμήσεώς τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

α΄. Δημήτριος και Εύα Σαουλίδου.........13
β΄. Μοναχός Δημήτριος .................... 25
γ΄. Πατήρ Λάζαρος Αμβροσιάδης ......... 30
δ΄. Πατήρ Ιωάννης Σγούρας ............... 47
ε΄. Νικόλαος Νεοκάζης ..................... 61
ς΄. Πατήρ Δημήτριος Παπαδημητρίου ......73
ζ΄. Απόστολος Τσαλαπάτας ................81
η΄. Αικατερίνα Δέρβα........................86
θ΄. Βασιλική Κουζάρη ......................103
ι΄. Πρεσβυτέρα Βασιλική Γ. Νάνου ...... 108
ια΄. Δημήτριος Αργυρόπουλος ........... 116
ιβ΄. Πατήρ Ευάγγελος Χαλκίδης ......... 123
ιγ΄. Χριστόφορος Βαφειάδης ..............144
ιδ΄. Ευθαλία Πατέρα .......................156
ιε΄. Γεώργιος Ιλανίδης .....................172
ις΄. Παναγιώτα Χατζηκτωρή ............. 179
ιζ΄. Πατήρ Σάββας Ζαράρης ...............188
ιη΄. Ελπίδα Ξανθοπούλου .................215
ιθ΄. Γερόντισσα Μητροδώρα η έγκλειστη 224
κ΄. Αναστάσιος Μαλαμάς.................. 236
κα΄. Χαρίκλεια Πουρσανίδου ............. 278
κβ΄. Ελένη Πολυβίου .......................288
κγ΄. Επίσκοπος Αντώνιος ................. 304
κδ΄. Ιερομόναχος Σεραφείμ Δημόπουλος 334

9,00 €