Ασκητές μέσα στον κόσμο Γ'

Συγγραφέας: ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Εκδόσεις: ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»
Σελίδες: 374 

Περιγραφή

Σήμερα που λιγόστεψε η αγάπη μας, διότι εψύγη από τις αμαρτίες μας και υποφέρομε όλοι μας, οι Ασκητές αυτοί είναι μια ηλιαχτίδα στην καταχνιά, μια θαλπωρή στην παγωνιά, μια ελπίδα σε έναν λαό απεγνωσμένο, που αναζήτα τον χαμένο δρόμο του και τον σκοπό του, που δεν είναι άλλος από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτοί με την απλότητά τους βρήκαν την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή και μας την δείχνουν με την ενάρετη ζωή τους, για να τους ακολουθήσωμε.
Ο παρών Γ' τόμος των "Ασκητών μέσα στον κόσμο" περιέχει είκοσι τέσσερις βιογραφίες· οι οκτώ βιογραφούμενοι ήταν ιερείς έγγαμοι, εννέα ήταν γυναίκες απλές και αγράμματες και οι υπόλοιποι επτά ήταν άνδρες.
Την ευχή τους να έχωμε και να αξιωθούμε να αγαπήσωμε, όπως αυτοί τον Θεό, και να κάνωμε και εμείς βίωμα την πίστη μας. Αμήν. (Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΚΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
α'. Π. Σοφιανός Τσαντσαρίδης
β'. Ιωάννης Παχουλίδης, ο ερημίτης
γ'. Σπυρίδων Μηνέττος, ο κοσμοκαλόγηρος
δ'. Κωνσταντίνος Μικρός, ο ευλαβής νεωκόρος
ε'. Μαρία Μιχαήλ
ς'. Κυριάκος, ο παράλυτος
ζ'. Παπα-Παναής Θεοδωρακόπουλος
η'. Αλεξάνδρα Σκόντζου
θ'. Π. Γεώργιος Χαραλαμπίδης
ι'. Π. Ευστάθιος Γιαννακίδης
ια'. Σοφία Παναγιωτίδου
ιβ'. Π. Βασίλειος Πραβήτας
ιγ'. Λωξάνδρα Κωμοδρόμου
ιδ'. Ζωή Δεμιρτζιδάκη
ιε'. Θωμάς Γκαϊτατζής
ις'. Μυροφόρα Ευθυμίου
ιζ'. Μεταξία Ράππα
ιη'. Π. Θωμάς Παπακυριάκος
ιθ'. Γεώργιος Νικολάου
κ'. Αργυρώ Στεφανάκη, η πολύαθλη
κα'. Παναγιώτης, Δήμητρα και Ιωσήφ
κβ'. Π. Βασίλειος Ζαλακώστας
κγ'. Π. Αθανάσιος Μπελαντώνας
κδ'. Θεοπίστη Οικονομίδου

9,00 €