Αποκάλυψις του Ιωάννου - Τόμος Α'

Συγγραφέας: ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Εκδότης: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ

Σελίδες: 862

Περιγραφή:

Περιέχει κατατοπιστική εἰσαγωγή σέ ὅλο τό βιβλίο καί ἑρμηνεία τῶν τριῶν πρώτων κεφαλαίων βασισμένη στή σοφία τῶν πατέρων καί στή νεώτερη ἔρευνα.

30,00 €