Από την Ορθόδοξη Λατρεία μας

Συγγραφέας: Τρεμπέλας Παναγιώτης

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ"

Σελίδες: 495

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μια πρωτότυπη ερμηνεία της θείας Λειτουργίας, απόσταγμα όχι μό­νο της βαθιάς επιστημονικής γνώσεως, αλλά και της προσωπικής λει­τουργικής εμπειρίας του αεί­μνηστου καθηγητή. Ένα από τα κλα­σι­κότερα και πνευματικότερα συγγράμματά του σε α­πλούστερη γλώσσα, ώστε ο πλούτος και το μεγαλείο της θείας Λειτουργίας να γίνουν πιο προσιτά στους σύγχρονους πιστούς.

12,00 €