Ανδρέας - Θαύμα της Ανάστασης

Συγγραφέας: Βασίλειος Μπακογιάννης (Αρχιμανδρίτης)

Εκδόσεις: Θαβώρ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Ὁ κόκκος σιταριοῦ, ὅταν πέφτει στή γῆ, διαλύεται, γίνεται ἕνα μέ τό χῶμα, πεθαίνει, καί παράγει ἕνα ὁλόκληρο στάχυ. Αὐτό τό θαῦμα ἀνέφερε ὁ Χριστός στόν Ἀνδρέα καί στό Φίλιππο, λίγο πρίν τό Πάθος Του (Ἰω.12:24). Ἐννοώντας: Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του θά φέρει πολύ καρπό, πολλούς πιστούς, Ἁγίους Μάρτυρες. Ἕνας τέτοιος γλυκύς καρπός εἶναι ὁ (Ἀπόστολος) Ἀνδρέας. Ὅταν εἶδε νά συλλαμβάνουν τόν Κύριο, φοβήθηκε, καί Τόν ἐγκατέλειψε (Μτ.26:56). Ὅταν Τόν εἶδε ἀναστημένο ἐκ νεκρῶν, Τόν ἀκολούθησε, θυσιάζοντας πρός χάρη Του τά πάντα, ἀκόμα καί τή ζωή του. Ἔγινε καί Ἀπόστολος καί Μάρτυρας Χριστοῦ! Θά τό δοῦμε στό παρόν βιβλίο. Μακάρι νά μᾶς ἐνδυναμώσει ἐν Κυρίῳ» (Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου).

6,40 €