Αναστασιματάριον, Πέτρου Εφεσίου

Συγγραφέας: Πέτρος Πελοποννήσιος 

Εκδόσεις: Κουλτούρα

Σελίδες: 298 

Το Αναστασιματάριον του Πέτρου Λαμπαδαρίου πριν την παρέμβαση του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, όπως εκδόθηκε από τον Πέτρο Εφέσιο το 1820. 

27,00 €