Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Αργόν και Σύντομον.

Νέα πολυτελή έκδοση του κλασικού Αναστασιματαρίου σε διασκευή του Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Την επιμέλεια της εκδόσεως έχουν οι καθηγητές και Πρωτοψάλτες Διονύσιος και Αναστάσιος Ηλιόπουλος.
Το κείμενο του Ιωάννου είναι το αυθεντικό των πρωτοτύπων εκδόσεων, χωρίς παρεμβάσεις και προσθαφαιρέσεις.
Η προκείμενη νέα έκδοση, όμως, περιλαμβάνει αρκετές μορφολογικές αλλαγές και διορθώσεις σε σύγκριση με παλαιότερες:
α) μετεφέρθησαν όλα τα ειρμολογικά μέλη του Δευτέρου στη βάση του Πα,
β) τοποθετήθηκαν σωστά οι φθορικές εναλλαγές (π.χ. στα σύντομα μέλη του πλ. Α΄ ή του πλ. Δ΄ κτλ.) και οι μαρτυρίες των ήχων,
γ) το ποιητικό και μουσικό κείμενο επαναστοιχειοθετήθηκε σε ευανάγνωστη και μεγεθυμένη γραμματοσειρά,
δ) διορθώθηκαν λάθη στο ποιητικό κείμενο και στην συλλαβοποίηση των λέξεων,
ε) επιπλέον επανεξετάστηκαν και απλοποιήθηκαν τα ισοκρατήματα και δόθηκε έμφαση στην ανάδειξη των μελωδικών φράσεων και θέσεων,
ϛ) έχει, επιτέλους, άριστη βιβλιοδεσία, για να αντέχει την σκληρή μαθητική χρήση.

Η παρούσα έκδοση, επίσης, σε σχέση με την προηγούμενη, είναι και εμπλουτισμένη ως εξής:
α) προστέθηκαν περισσότερες ενδιάμεσες μαρτυρίες, που διευκολύνουν το ψάλσιμο,
β) έχουν περιληφθεί όλοι οι στίχοι πριν τα στιχηρά του Εσπερινού, των Αίνων κ.α.
Σε πολλές περιπτώσεις οι στίχοι έχουν γραφεί στην ολοκληρωμένα σωστή μορφή τους και όχι κολοβωμένοι, όπως πέρασαν σε κάποια εγκόλπια,
γ) παρασημαίνονται οι τρίσημοι, τετράσημοι και συνεπτυγμένοι πόδες (στα αργά ειρμολογικά μέλη),
δ) έγινε χρήση διχρωμίας,
ε) τα περιεχόμενα μέλη κάθε σελίδας αναγράφονται στο επάνω μέρος της,
ϛ) υπάρχουν προσθήκες χρήσιμες για τον ψάλτη, όπως η Δοξολογία του Καββάδα του Β΄ ήχου και το «Ἀναστάς ἐκ τοῦ μνήματος» του πλ. Δ΄.

Επιμέλεια Εκδόσεως: Διονύσιος Ηλιόπουλος, Αναστάσιος Δ. Ηλιόπουλος

25,00 €