Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου (Β' Έκδοση)

Νέα Έκδοση

Επιμέλεια: Μιχαήλ Μαμάης

Σελίδες: 646

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νέα έκδοση του κλασικού, αδιασκεύαστου Αναστασιματαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου, σε νέα στοιχειοθεσία, συμπληρωμένο, με απόλυτο σεβασμό στις πηγές και προσθήκη ανέκδοτου, έως σήμερα, υλικού.

Η κυριότερη πηγή είναι το Αναστασιματάριο της ιστορικής έκδοσης Πέτρου του Εφεσίου (1820), το οποίο έχει συμπληρωθεί από τις πηγές ώστε να περιλαμβάνει Αργό & Σύντομο Αναστασιματάριο, κατά την παράδοση του Πέτρου Πελοποννησίου.

15,00 €