Ακολουθία του Ευχελαίου

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας

Διαστάσεις: 13x20cm

Σελίδες: 76

Περιλαμβάνει την ακολουθία του ευχελαίου ή του αγίου ελαίου κατά την επταδική μορφή, μετά των συνήθων ευχών των εισαχθεισών από τον Πατριάρχη Αρσένιο Αυτωρειανό (1255-1260) στον οποίο ωφείλεται και η τελική διαμόρφωση του ευχολογικού μέρους της ακολουθίας.

7,00 €