Ακολουθία του Εξοδιαστικού των Μοναχών

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας

Διαστάσεις: 13x20cm

Σελίδες: 112

Συναφής με τον Γ´ Τόμο του Ευχολογίου είναι και η Ακολουθία «του εξοδιαστικού των μοναχών». Καταρτίσθηκε μετά μακροχρόνια έρευνα και μελέτη των πηγών και των σωζομένων χειρογράφων, κατά τις λειτουγικές παραδόσεις των τοπικών εκκλησιών και των διαφόρων μονών.

Ο παραδοσιακός αυτός θησαυρός παραδίδεται «εις την διακονίαν του κλήρου, συγγενής μεν προς τας αρχαίας διατάξεις, οικείος δε προς τας πρακτικάς συγχρόνους ανάγκας». Περιλαμβάνει ευχές διακρινόμενες για την απλότητα και λιτότητα με σκοπό την εύκολη κατανόηση από τούς πιστούς.

7,00 €