Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιός μας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ!

Εκδόσεις: Μανώλης Μελινός

Περιγραφή

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ὁ δικός σου Ἅγιος, ὁ δικός μου, ὁ δικός μας, ὁ Ἅγιος ὅλων μας, ὁ ταχύς εἰς ἀντίληψιν, ὁ κοντινός μας Ἅγιος, ὁ Ἅγιός μας.

Στό βιβλίον αὐτό τῶν 504 σελίδων, τό ὁποῖον κυκλοφορεῖ σέ μέγεθος εὐσύνοπτο, γιά τόν Ἅγιον Νεκτάριον -μέ τήν ἐμπειρία τοῦ διτόμου ἔργου «Μίλησα μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο», καθώς καί τοῦ βιβλίου «Νέκταρ Νεκταρίου»- φιλοξενοῦνται:

✽ Ὁ Βίος του ✽ Σύγχρονα Θαύματα ✽ Παράκλησις ✽ Χαιρετισμοί ✽ Ἐγκώμια ✽ Τό ποίημά του «Ἁγνή Παρθένε...» καί ἄλλοι ὕμνοι του γιά τήν Παναγία (γιά πρώτη φορά μαζί μέ τούς στίχους καί ἡ μουσική) ✽ Ὅλα τά Ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ✽ Ποιμαντικαί Ἐπιστολαί του ✽ Ἡ Διαθήκη του ✽ Ἡ Συνοδική Διαγνώμη τήν ὁποίαν ἀνέγνωσε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τό 1998 στήν Αἴγινα ✽ Οἱ διευθύνσεις καί τά τηλέφωνα τῶν Ναῶν, Μονῶν, Προσκυνημάτων καί Παρεκκλησίων -ἀνά τόν κόσμο- πού τιμῶνται ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ✽ Πάμπολλες εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καθώς ἐπίσης φωτογραφίες, χειρόγραφά του καί ἄλλα.

16,00 €
Please select variants first