Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου

Διαστάσεις: 14x21

Σελίδες: 192

Περιγραφή

Τό μαρτύριο καί ἕνα μέρος τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, πολιούχου τῆς Τραπεζούντας καί προστάτη τοῦ Πόντου καί τῶν Ποντίων. Προτάσσεται κατατοπιστική εἰσαγωγή μέ ἐνδιαφέρουσες ἱστορικές πληροφορίες γιά τόν Πόντο καί τήν Τραπεζούντα, τόν ἅγιο καί τό ναό του, τό τίμιο λείψανό του καί τή διαχρονική σχέση του μέ τήν ἐπίγεια πατρίδα του καί τούς ἐξόριστους σήμερα «συμπατριῶτες» του. Ἡ ἔκδοση κοσμεῖται μέ τραπεζουντιακά ἀνάγλυφα καί σχέδια νομισμάτων τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν, πού φέρουν τή μορφή τοῦ ἁγίου Εὐγενίου.

6,00 €