Αγγλική Αγία Γραφή με Δ/Κ βιβλία (New Revised Standard Version)

Η New Revised Standard Version είναι μια αγγλική μετάφραση που κυκλοφόρησε το 1989. Χαρακτηρίζεται ως μια μετάφραση που θα εξυπηρετήσει τις λατρευτικές, λειτουργικές και επιστημονικές ανάγκες του ευρύτερου δυνατού φάσματος χριστιανών.Η NRSV εξάλειψε όλους τους αρχαϊσμούς της αγγλικής γλώσσας, όπως "thee and thou" της προγενέστερης μετάφρασης RSV. 

24,00 €