Αγάπησα τα θνητά σαν αθάνατα

Εκδόσεις: Εν Εσόπτρω

Συγγραφέας: Μαρία Μουρζά

Κείμενα προβληματισμοῦ γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί τόν σημερινό πιστό, τόν βολεμένο μέσα στίς δικές του κατασκευασμένες πραγματικότητες.
Κείμενα πού καλοῦν νά δοῦμε τήν ἀτελῆ καί ἰδιοτελῆ σχέση μας μέ τό Θεό καί νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τήν πορεία μας.
«Μάθημα αὐτογνωσίας καί ἄσκηση ἐνδοσκόπησης. Ἡ συγγραφέας σπάζει τό ἐξωτερικό περίβλημα και μᾶς βοηθάει νά ἀνακαλύψουμε τήν ἀλήθεια μας την τόσο ψεύτικη... Τή σχέση
μας μέ τόν Θεό τήν τόσο ἀτελῆ, τήν τόσο λογιστική καί ἰσοσκελισμένη, την τόσο ἰδιοτελῆ». 

10,00 €