8:15πμ Μαθήματα εκτός ύλης

Μαρίας Παναγοπούλου

8.15 π.μ.

Ἡ ἀρχή μιᾶς «μικρῆς ζωῆς»...

Ἡ ἀρχή μιᾶς μέρας σχολικῆς μέ ἑξάωρο ἤ ἑπτάωρο πρό­γραμμα...

Τά λεπτά της περνοῦν ἄλλοτε ἀργά κι ἄλλοτε γοργά, πάν­το­τε ὅμως συντονισμένα στίς κινήσεις τοῦ νοῦ σου καί στούς χτύπους τῆς καρδιᾶς σου...

Ὥρα 8.15 π.μ. Ἡ ἀρχή τῆς καθημερινῆς μας συνερ­γασίας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης, πού ἔχει τή δύ­να­μη νά σμιλεύει μέσα σου τή μορφή τοῦ σωστοῦ ἀν­θρώ­που, νά μορφώνει.

Συναντιόμαστε κάθε μέρα στό προαύλιο, στό διά­δρο­μο, στήν τάξη μας, στό μάθημα ἤ στό διάλειμμα... Μα­ζί σου οἱ ἀπορίες καί οἱ προβληματισμοί σου, οἱ ἀμ­φι­βο­λίες κι οἱ δισταγμοί σου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εἰσαγωγή
 • «Ἄδεια ἡ τάξη μας»
 • «Ὅ,τι κι ἄν γίνει... θά κάνω τό σταυρό μου!»
 • «Αὐτό εἶναι τό μυστικό μου...»
 • Ποιός θά κάνει προσευχή;
 • «Μέ κοροϊδεύουν...»
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Ἀπαλλαγή; Ὄχι, δέ θά πάρω...
 • «Στή θέση Του...»
 • Ἡ μονάδα
 • Κατάληψη μετά τήν κατάληψη
 • Εἶναι πυξίδα...
 • « Ἐγώ φταίω...»
 • Μικρόβιο στή φιλία...
 • Μετά τόν ἡμιτελικό...
 • «Καίγεσαι... τό κατάλαβες;;;»
 • Κι ἡ γιορτή μας ἔγινε...
 • Οἱ δικοί μας Ἅγιοι
 • «Ὅσοι συμφωνεῖτε... σηκῶστε τό χέρι σας...»
 • Ὑπῆρχαν ἥρωες;
 • «Γιατί χειροκροτοῦν; τί βλέπουν;»
 • Ποῦ ἦταν ὁ Θεός;
 • «Τήν ἱστορία τή γράφει ἡ ἀνυπακοή;...»
 • «ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ... ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ;»
 • Γιατί νά ὑπάρχει ἕνα σχέδιο; Δέ δεσμεύει τήν ἐλευθερία μου;
 • Πῶς να σχεδιάζω;
 • Μέ ἄκουσε ὁ Θεός;
 • «Γιατί δέ μέ βοήθησε;»
 • Ποιός γνωρίζει τό μέλλον;
 • Καλή... ἡ τύχη;
 • Γράφει τήν ἀλήθεια ἡ Ἁγία Γραφή;
 • Γι' αὐτό... εἶμαι χριστιανός
 • «Θά ἔρθει πάλι ὁ Χριστός...»
 • Ἡ ἀνατολή τῆς «πιό καλῆς ἡμέρας»...
 • «Τί χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία;»
 • Νά εἶσαι καί σύ μαζί μας...
 • Γιατί «δέ μέ συμφέρει» νά κατηγορῶ τούς Ἱερεῖς...
 • ὙποΤΙΜΗΤΙΚΗ ἡ θέση τῆς γυναίκας
 • στήν Ἐκκλησία;
 • Ἡ ἱστορία τοῦ πολέμου καί τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ
 • Κάτι καινούργιο...
 • Εἶσαι μαζί μου καί... σήμερα!
6,00 €

Σχετικά βιβλία: