Υποταγμένοι στο θέλημα του Θεού

2021-03-01

Ἀδελφοί μου, ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Ἀσώτου μᾶς ζωγραφίζει ὅλους, μᾶς καθρεφτίζει ὅλους καί μένει στόν καθένα ἀπό μᾶς νά πάρουμε μιά γενναία ἀπόφασι: νά μήν αὐτονομηθοῦμε ποτέ ἀπό τόν Θεό καί νά μήν Τόν ἀπορρίψουμε ἀπό τήν ζωή μας....Ὄχι ἄσωτοι, ἀλλά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ὄχι αὐτονομημένοι, ἀλλά ὑποταγμένοι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι αὐτοδικαιωμένοι, ἀλλά ἔχοντας ἐλπίδα στήν εὐσπλαγχνία καί στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πού ἄν δοθοῦν στόν ἄνθρωπο, τότε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐλπίζη καί νά πιστεύη στήν σωτηρία του.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος