Τριώδιο...

2021-02-25

Μιά φωνή ἐξόδου ἀπό τά ἀδιέξοδα. Ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα γιά ἀφύπνισι. Μιά εὐκαιρία γιά πνευματική ζωή. Ἕνα χαρούμενο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα γιά ἐγρήγορσι καί πνευματική ἀνάτασι. Ἕνα κάλεσμα γιά ὁριστικό τερματισμό τῆς ἁμαρτωλῆς μας ζωῆς. Μιά χαρούμενη νότα ἐν μέσῳ θλιβερῶν καί γοερῶν θρήνων. Μιά φωτεινή πύλη πού μᾶς ἐξάγει ἀπό τόν λαβύρινθο τῆς ζωῆς.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας