Καλό Τριώδιο!

2021-02-19

Τό Τριώδιο εἶναι ἕνα ἀπό τά λατρευτικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Περιέχει τροπάρια καί ὕμνους πού εἶναι γραμμένα μέ τά δάκρυα καί τό αἷμα τῆς καρδιᾶς ἐξαϋλωμένων ὑπάρξεων, πού ἔζησαν καί ἐπολιτεύθησαν σέ μιά μόνιμη κατάσταση χάριτος... Τό Τριώδιο εἶναι ἕνα ἀγγελικό σάλπισμα πού ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς πιστούς καί τούς καλεῖ εἰς ἐγρήγορση καί ἀφύπνιση: Χριστιανοί ἁρματωθῆτε! Χριστιανοί δράξατε τά ὅπλα τά πνευματικά! Καί ὅπλο ἰσχυρό εἶναι ἡ προσευχή. Ὥστε Τριώδιο σημαίνει: ἐγρήγορση πνευματική, νήψη ψυχῆς, περισυλλογή, προσευχή, ψυχική ἀνάταση, συνεχῆ διάλογο μέ τόν Θεό. Καί ἡ κρισιμότης τῶν καιρῶν ἐπιβάλλει ὑπέρ ποτέ τήν ἀσίγαστο προσευχή.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος