Τι Πάσχα θα κάνουμε;

2022-04-12

  ...Μᾶς ἀξιώνει, ἀδελφοί μου, καί πάλι ὁ Θεός, νά παρακολουθήσουμε τά σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί νά συμμετάσχουμε καί ἐμεῖς, ὅσο εἶναι ἐφικτό, σ' αὐτά, ἀπό σήμερα πού ἡ φιλόστοργος Μητέρα Ἐκκλησία ἀνοίγει τήν αὐλαία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.Ὅλοι περιμένουμε μέ λαχτάρα νά κάνουμε Πάσχα...Τό Πάσχα εἶναι διάβασις. Νά διαβοῦμε ἀπό τήν σκλαβιά στήν ἐλευθερία. Νά διαβοῦμε ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἁγιότητα. Νά ἀφήσουμε τό ψέμα καί νά λέμε τήν ἀλήθεια. Νά ἀρνηθοῦμε τό μῖσος καί νά ποῦμε, ναί, στήν ἀγάπη. Νά πετάξουμε τά παλαιά ἐνδύματα πού μυρίζουν πτωμαΐνη καί νά φορέσουμε τά καινούργια ἐνδύματα πού μᾶς δίνει ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγησι...

π. Θεόφιλου Ζησοπούλου, ἱεροκήρυκος