Τί μᾶς λείπει;

2020-12-12

...Ἀλήθεια τί εἶναι αὐτό πού λείπει ἀπ' τόν σημερινό ἄνθρωπο; Τί εἶναι αὐτό πού ἀπουσιάζει ἀπό τήν ζωή του, ὥστε νά παίζη τόσο σημαντικό ρόλο στήν ὕπαρξί του;

Αὐτό πού λείπει ἀπ' τόν σημερινό ἄνθρωπο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού περιέχεται στήν Ἁγία Γραφή...

Ἀδελφέ μου,

ἡ Ἐκκλησία τοποθέτησε τό Εὐαγγέλιο στό κέντρο τοῦ ναοῦ, πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Καμία ἁγιαστική πρᾶξις δέν γίνεται, χωρίς τό Εὐαγγέλιο. Κανένα μυστήριο δέν τελεῖται, χωρίς τήν παρουσία τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί γιά τόν κάθε χριστιανό τό ἱερό Εὐαγγἐλιο πρέπει νά κατέχη τό κέντρον τῆς ζωῆς του. Ὅταν θλίβεται, στό ἱερό Εὐαγγέλιο θά βρῆ τήν χαρά του. Ὅταν ἀπελπίζεται σ' Αὐτό θά βρῆ τήν ἐλπίδα. Ὅταν λυγίζουν τά γόνατά του σ' Αὐτό θά βρῆ τό στήριγμά του. Ὅταν σκοτίζεται σ' Αὐτό θά βρῆ τό φῶς του. Ὅταν πλανᾶται στό ἄγνωστο σ' Αὐτό θά βρῆ τόν δρόμο του. Ὅταν καταποντίζεται καί χάνεται σ' Αὐτό θά βρῆ τήν σωτηρία του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος