Θέλησις!

2021-02-23

...Νεκρώθηκε ἡ θέλησίς μας, παράλυτη, νεκρή... Θέλουμε νά εἴμαστε καλοί. Θέλουμε νά εἴμαστε ἁγνοί. Θέλουμε νά εἴμαστε φιλαλήθεις. Θέλουμε νά εἴμαστε πιστοί. Θέλουμε νά εἴμαστε, ναί, ἐνάρετοι. Θέλουμε νά εἴμαστε ἄγγελοι. Θέλουμε νά εἴμαστε ἅγιοι. Ἀλλά δέν κάνουμε καμμία προσπάθεια. Νά, λοιπόν! Πρέπει νά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριό μας νά ἀναστήση τίς νεκρωμένες μας θελήσεις, ὥστε νά δυναμώσουμε. «Θέλω» σημαίνει μπορῶ, προχωρῶ, ἀγωνίζομαι, νικῶ καί στεφανοῦμαι. 
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος