Θά εἴμαστε στό τέλος οἱ νικηταί

2020-12-18

...Λοιπόν, μᾶς περιμένουν δυσκολώτερες ἡμέρες. Δέν μᾶς λένε τήν ἀλήθεια. Καί ἐνῶ εἴμαστε μιά χώρα πού ὁ ὁρυκτός πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος εἶναι τόσο μεγάλος, πού θά ἔπρεπε νά εἴμαστε ἡ πλουσιωτέρα χώρα τοῦ κόσμου. Ἀλλά κι ἔτσι πού εἴμαστε, ἄς μᾶς στείλανε καί στά βουνά, τώρα λένε θά ἀδειάσουν καί τά νησιά. Αὐτοί ὑπέγραφαν χωρίς νά ξέρουν τί ὑπογράφουν. Ἀλλά ὁ Θεός δέν τήν ἀφήνει τήν πατρίδα μας, αὐτόν τόν λαό τόν πονεμένο καί τόν βασανισμένο. Ἑνωμένοι ὅλοι οἱ Ἕλληνες περνᾶμε τίς πιό δύσκολες μέρες καί μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, θά εἴμαστε στό τέλος οἱ νικηταί...

Προσεύχεσθε νά μείνουν οἱ πολιτικοί στίς θέσεις των, νά ποῦν τήν ἀλήθεια στόν Ἑλληνικό λαό, νά μήν τόν κοροϊδεύουν καί νά ἀφήσουν τίς μεγάλες σπατάλες καί τίς κλοπές νά τούς ἀκολουθοῦν καί νά τούς καταβαραθρώνουν. Δηλαδή οἱ προσευχές μας πρέπει νά εἶναι πύρινες; δυνατές καί ἀπό τήν καρδιά μας...

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος