Ταπεινοφροσύνη

2021-02-25

...Ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ βαθειά συναίσθησις τῆς ἁμαρτωλότητός μας. Ὁ προσευχόμενος ρίχνει μιά ματιά στόν ἑαυτό του, βλέπει τήν ἀθλιότητά του, διαπιστώνει τήν πνευματική του γύμνια, σημειώνει τίς ἐλλείψεις του, παρατηρεῖ τά πολλά καί ποικίλα ἐλαττώματα τοῦ χαρακτῆρος του, αἰσθάνεται τήν ἐνοχή του καί ἐν συνεχείᾳ ὑψώνει τά βλέμματά του εἰς τόν οὐρανό. Ἀτενίζει τό μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ, διαπιστώνει τήν ἀπόλυτον ἁγιότητά Του, παρατηρεῖ τήν παντοδυναμίαν Του καί αἰσθάνεται ἕνα ἀπερίγραπτον δέος, προκειμένου νά πλησιάση τόν ἀπλησίαστον Θεόν καί νά συνομιλήση μαζί Του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος